“รุกขกร” เนรมิตพื้นที่สีเขียว ดีต่อใจตามไบโอฟิลเลีย

arborist-biophillia

ก่อนหน้านี้ SO GREEN ได้พาไปทำความรู้จักกับ ทฤษฎีไบโอฟิลเลีย เป็นทฤษฎีทางปรัชญา หมายถึงการที่สิ่งแวดล้อมหรือพื้นที่สีเขียวมีส่วนที่ช่วยให้ผู้คนได้ผ่อนคลายความเครียด และเป็นสิ่งที่เชื่อมต่อระหว่างคนและสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความสมดุล

แต่การที่จะมีพื้นที่สีเขียวตามทฤษฎีไบโอฟิลเลียนั้น ย่อมต้องมีการรณรงค์หรือกระตุ้นให้ผู้คนหันมาปลูกต้นไม้มากขึ้น อย่างเช่น ช่วงที่เกิดวิกฤตการณ์โควิด ผู้คนส่วนใหญ่ต้องปรับเปลี่ยนวิถีการทำงานเป็นแบบ Work From Home ทำให้หันมาปลูกต้นไม้ในอาคารกันมากขึ้น หรือนำต้นไม้ไปตกแต่งบนโต๊ะทำงาน เพื่อคลายความเหนื่อยล้าจากการทำงานได้ 

ปัจจุบันเทรนด์การรักษาสิ่งแวดล้อม การอยู่กับธรรมชาติเป็นสิ่งที่ผู้คนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในประเทศสิงคโปร์ เขามีกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง เพื่อให้ประชากรของเขาคำนึงถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม และให้ความสำคัญกับ “รุกขกร” มากเป็นพิเศษ เพราะพวกเขาจะช่วยให้ต้นไม้ในประเทศเติบโตอย่างยั่งยืน จะเห็นได้ว่าประเทศเขาคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมมาเป็นอันดับต้นๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชากร

ในประเทศไทย เราก็มีการกำหนดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในอาคารเช่นเดียวกัน เป็นกฎหมาย EIA ให้มีพื้นที่สีเขียวไม่น้อยกว่า 25% ของพื้นที่ทั้งหมด โดยเฉพาะในองค์กรขนาดใหญ่หรือการสร้างโครงการสิ่งปลูกสร้าง ก็มีการปลูกต้นไม้บริเวณรอบๆ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี สร้างความผ่อนคลายให้ผู้คนเยียวยาความเหนื่อยล้า และเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย  

พื้นที่สีเขียวเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับองค์กร จำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญอย่างรุกขกรมาดูแลเรื่องต้นไม้ด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะองค์กรขนาดใหญ่มีพื้นที่จำนวนมาก เพราะจะทำให้มั่นใจได้ว่าต้นไม้ทุกต้นจะได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี  

SO GREEN เราได้รับมาตรฐาน ISO 14001:2015 เป็นมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร คำนึงถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด  

ที่นี่มีบริการ Tree Care  รับตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ โดยทีมรุกขกรมืออาชีพที่เปรียบเสมือนหมอต้นไม้ คอยดูแลต้นไม้ ให้ความสำคัญกับต้นไม้ทุกต้น และบริการ Landscape Management  ดูแลสวนหย่อมขนาดใหญ่ 30 ไร่ขึ้นไป มีอุปกรณ์เครื่องมือครบครัน ดูแลต้นไม้เป็นอย่างดี พร้อมให้คำปรึกษาเพื่อสร้างระบบนิเวศที่ดีให้ผู้คนและสิ่งแวดล้อมอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

สนใจบริการจาก SO GREEN ติดต่อได้ที่ 

โทร : 090-197-8512 / 0-2363-9300 ต่อ 3102     

LINE : @sogreen