ฉีดปุ๋ยน้ำดีอย่างไรกับต้นไม้

การฉีดปุ๋ยน้ำคือการใส่ปุ๋ยผ่านทางใบและตาดอก เป็นการฉีดเพื่อเพิ่มอัตราการออกดอกให้ดียิ่งขึ้น โดยปกติคนส่วนใหญ่จะให้ปุ๋ยทางดินมากกว่าแต่ที่จริงแล้วทำควบคู่กันจะเร่งได้ดีกว่า เพื่อความสมบูรณ์สวยงามของต้นไม้ เราจึงใจใส่ทุกการดูแลเรื่องของสวน 🌳🌿

การฉีดปุ๋ยน้ำดีอย่างไรกับต้นไม้

สนใจใช้บริการสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทร : 090-197-8518

📲LINE : @treecare