สร้างการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยพื้นที่สีเขียว

สร้างการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยพื้นที่สีเขียว

ผลการศึกษาพบว่า “พื้นที่สีเขียวช่วยเพิ่มการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพได้ถึง 20%”

แทบปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการมีพื้นที่สีเขียวในสำนักงานส่งผลหลายๆ ด้านกับบริษัทไม่ใช่แค่เพียงภาพลักษณ์เท่านั้น ในบทความ THE 5 BENEFITS OF GREEN SPACES IN THE WORKPLACE ของ MARELLA GIMENEZ ได้ให้ประโยชน์ของการมีพื้นที่สีเขียวในสำนักงานไว้ว่า

1. สามารถช่วยให้พนักงานมีประสิทธิภาพการทำงานได้มากถึง 20% โดยผลการวิจัยจากมหาวิทยาลัย Twente  ได้ทำการศึกษาและพบว่าต้นไม้สามารถกระตุ้นให้พนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยสามารถช่วยให้มีส่วนร่วมในการทำงานทั้งร่างกาย อารมณ์และความเข้าใจในการทำงาน ซึ่งนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไม co-working space ส่วนใหญ่มักมีองค์ประกอบเป็นพื้นที่สีเขียวร่วมอยู่ด้วย

2. ช่วยส่งเสริมปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและรักษาความสัมพันธ์ได้ดีขึ้น เนื่องจากต้นไม้ช่วยให้คนรู้สึกถึงความผ่อนคลายมากยิ่งขึ้น ช่วยลดความเครียดที่จะสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ซึ่งพื้นที่สีเขียวนี้เองที่จะช่วยสร้างวัฒนธรรมให้คนเข้าหากันมากยิ่งขึ้น และช่วยสร้างบรรยากาศในการร่วมมือกัน

3. ช่วยทำให้บรรยากาศและสุนทรียภาพในที่ทำงานได้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากพื้นที่สีเขียวจะช่วยให้องค์กรมีความรู้สึกสร้างสรรค์ รู้สึกถึงการทำงานร่วมกันมากกว่าการถูกกักขังในห้องสี่เหลี่ยมแคบๆ

4. สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร การมีพื้นที่สีเขียวในองค์กรจะหมายถึงความใส่ใจที่คุณมอบให้ลูกค้าหรือผู้ที่เข้ามาในองค์กรอย่างเป็นมิตร และทำให้พนักงานรู้สึกถึงความใส่ใจในสุขภาพและความรู้สึกผ่อนคลายในการทำงานในองค์กร

5. ประหยัดพลังงานและมีสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืน แน่นอนว่าพื้นที่สีเขียวนอกจากจะช่วยสร้างบรรยากาศให้รู้สึกถึงความผ่อนคลาย การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ต้นไม้จะช่วยสร้างอากาศที่ดีให้กับบริษัท ดักสารพิษต่างๆ รวมทั้งกันมลพิษทางเสียงอีกด้วย

จะเห็นว่าพื้นที่สีเขียวที่นอกจากจะทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีกับองค์กรยังมีความสำคัญอีกหลายด้าน สิ่งสำคัญคือการสร้างประสิทธิภาพการทำงานให้กับคนในองค์กร ดังนั้นพื้นที่สีเขียวภายในองค์กรจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะให้ใครก็ได้มาดูแลไม่ได้

แล้วผู้เชี่ยวชาญแบบใดที่คุณควรเลือก ?

  1. มีความเป็นมืออาชีพ ได้รับรองมาตรฐานจากองค์กรต่างๆ
  2. สามารถเข้าชมตัวอย่างผลงานได้ เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบการตัดสินใจ
  3. สามารถให้คำแนะนำในการดูแลพื้นที่สีเขียวในองค์กรของคุณ
  4. เข้าใจและมีความเชี่ยวชาญการดูแลพื้นที่สีเขียว เพราะต้นไม้เป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้จากการสั่งสมประสบการณ์ และความเข้าใจในความแตกต่างของต้นไม้แต่ละประเภท

สุดท้ายต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญจาก SO GREEN เพราะมีความรู้ความเข้าใจในต้นไม้ จากประสบการณ์การจัดการและดูแลพื้นที่สีเขียวมาเป็นเวลากว่า 40 ปี ที่จะสามารถการันตีและสร้างความมั่นใจจากคุณได้เลยว่าพื้นที่สีเขียวในองค์กรของคุณจะได้รับการดูแลอย่างเข้าใจจากผู้เชี่ยวชาญที่แท้จริง

Source : https://kmc.solutions/blogs/the-5-benefits-of-green-spaces-in-the-workplace/

——————————————————–

ต้องการปรึกษาทีมผู้ชำนาญต้นไม้ใหญ่ติดต่อได้ที่

โทร : 092-274-1810

📲LINE : @treecare

#พื้นที่สีเขียว #Landscapemanagement #SOGREEN #SO #SIAMRAJATHANEE #SimplifyYourLife