รุกขกรมีความสำคัญแค่ไหน

“เราก็ต้องถามตัวเองว่า ต้นไม้ในเมืองมีความสำคัญแค่ไหน? ในมุมของผม ต้นไม้ในเมืองมีความสำคัญมากต่อพัฒนาการทางเศรษฐกิจ ถ้าเราอยากจะเป็นศูนย์กลางทางภูมิภาคนี้ เราต้องสร้างสภาพแวดล้อมเมืองให้ดี ซึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้ สภาพแวดล้อมเมืองดี น่าอยู่ จูงใจ ให้ต่างชาติเข้ามาอยู่ ก็คือต้นไม้ใหญ่ เราจึงต้องการคนที่ดูแลต้นไม้ในเขตเมืองที่มีคุณภาพ…เพื่อมาทำงานนี้”

Credit : ครูต้อ ธราดล ทันด่วน (ผู้เชี่ยวชาญด้านการตัดต้นไม้ใหญ่)

รุกขกรมีความสำคัญแค่ไหน

สนใจใช้บริการสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทร : 090-197-8518

📲 LINE : @treecare