สมัครงาน

  ร่วมงานกับเรา

  เอกสารในการสมัครงาน

  1. สำเนาบัตรประชาชน 3 ฉบับ
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ฉบับ
  3. รูปถ่าย 1.5 นิ้ว 2 ใบ
  4. สำเนาใบขับขี่ 2 ฉบับ (ถ้ามี)
  5. วุฒิการศึกษา (ถ้ามี)

  ติดต่อสมัครงาน

  โทร. 086-407-1003 (คุณปฎิพันธ์)

  Line : @Lmgardener