Landscape Management บริการจัดการงานภูมิทัศน์แบบครบวงจร

Landscape Management by SO GREEN บริการจัดการงานภูมิทัศน์แบบครบวงจร
ให้ลูกค้าทั้งบุคคลธรรมดา ภาครัฐ และเอกชน เราคำนึงถึงความปลอดภัยต่อบุคคลทรัพย์สิน สภาพแวดล้อมและภาพลักษณ์ของคุณเป็นอันดับแรก

เรา…ให้บริการอะไรบ้าง ?

  • Design ออกแบบสวนตามความต้องการของลูกค้า โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
  • Construction บริการจัดสวนตามแบบที่ลูกค้าต้องการทุกรูปแบบ ทุกสไตล์
  • Maintenance บริการดูแลสวนพื้นที่ขนาดใหญ่ 30 ไร่ขึ้นไป ด้วยทีมงานมืออาชีพ

เรา…ให้บริการอย่างมีคุณค่า

  • มีทีมงานรุกขกรมืออาชีพและผู้เชี่ยวชาญ (หมอต้นไม้) คอยให้คำปรึกษาเรื่องต้นไม้
  • มีความพร้อมในเรื่องเครื่องมืออุปกรณ์ และเครื่องจักรขนาดใหญ่ ที่ได้มาตรฐาน
  • มีเจ้าหน้าที่ จป. วิชาชีพ คอยควบคุมดูแลตลอดการทำงาน
  • ได้รับมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environment Management System)

เพราะพื้นที่สีเขียวนั้นสำคัญ ให้เราสร้างคุณค่าให้พื้นที่สีเขียวของคุณ
.
💚 สนใจบริการโทร: 090-197-8518
📲 LINE: @treecare