บริการ รับ ดูแลสวน

บริการ รับ ดูแลสวน ขนาดใหญ่ จาก SO GREEN

เรามีความพร้อม ในด้านการให้ บริการ รับ ดูแลสวน หย่อมขนาดใหญ่ ด้วยมาตรฐานการทำงาน และบริการ ที่ได้รับการรับรอง ISO 9001:2015 พร้อมทั้งผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ คอยให้คำปรึกษา และบริการ เรามีความพร้อมด้าน เครื่องมือ และอุปกรณ์ ที่จะดูแล เพื่อให้สวนหย่อม ดูสวยงามตลอดเวลา โดยคำนึงเสมอถึง ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมที่ดี แก่คุณ เพื่อให้คุณเกิดวามพึงพอใจสูงสุด

SO GREEN ให้บริการ Landscape Maintenance บริการ ดูแลสวน พื้นที่ขนาด 30 ไร่ขึ้นไป ด้วยทีมงานมืออาชีพ ที่มีความรู้ ความสามารถ ด้านงานดูแลสวน มากกว่า 1,000 คน การันตีคุณภาพด้วย ประสบการณ์มากกว่า 30 ปี และมาตรฐานการให้บริการ ระดับสากล วางใจให้เราดูแลสวน ให้สวยน่ามองเพื่อ เสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรของคุณ

ใส่ใจให้บริการดูแลดุจดังบ้านของเราเอง

บริการรับดูแลสวน จาก SO GREEN บริษัท สยามราชธานี จำกัด มหาชน มาตรฐาน ISO ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ประเมิน หน้า งาน ฟรี ก่อน ลง มือ ปฏิบัติ งาน ดู แล สวน

ผลงาน ดูแลสวน

ดูแลพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืนเพื่อคุณ

Tree care sustainable for you.

บริษัท คนสวน

ที่ SO GREEN เรา มี คนสวน มากกว่า 1,000 คน โดยสามารถ การันตี คุณภาพ ด้วย ประสบการณ์ ที่ มาก กว่า 30 ปี และ มาตรฐาน การ ให้ บริการ ระดับ สากล มี การ เพิ่ม เติม ทักษะ ให้กับ คนสวน ของ เรา อย่างต่อเนื่อง นอก จาก คนสวน แล้ว เรา ยังมี ทีม รุกขกร ที่ ชำนาญ ด้าน ต้นไม้ ใหญ่ และ ผู้เชี่ยวชาญ อาทิ “ครูต้นไม้” ครูต้อ ธราดล ทันด่วน รุกขกร ผู้เชี่ยว ชาญ ระดับ ประเทศ ด้านการ ตัดต้นไม้ ส่งผล ให้ เราสามารถ รับดูแล แบบ ครบวงจร ทั้ง สวน พร้อมทั้งดูแล ต้นไม้ ไม่ว่าจะเล็ก หรือใหญ่

บริษัท ดูแลสวน

SO GREEN ดำเนินงาน ภายใต้ บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) ที่ เป็น บริษัท ให้ บริการ จ้างเหมา บริการ (Outsourcing Services) ชั้นนำ ของประเทศไทย ที่ มุ่งเน้น คุณภาพ และ บริการ เรา สร้างงาน บริการ ที่ หลากหลาย เพื่อ เป็น ทางเลือก ที่ ตอบสนอง และ แก้ปัญหา ให้ ลูกค้า ได้อย่าง ตรงจุด มุ่ง พัฒนา บุคลากร ให้ทัน ต่อ การเปลี่ยนแปลง เพื่อ เป็นส่วนช่วย ใน การผลักดัน องค์กร สู่เป้าหมาย

ใส่ใจพื้นที่สีเขียว

พื้นที่ สีเขียว และ สิ่งแวดล้อม เป็น เรื่อง สำคัญ เพราะ ช่วย ฟอกอากาศ เป็น พื้นที่ ผ่อนคลาย เป็นเกาะ ป้องกัน ภัยพิบัติ และ ยัง เสริม ภาพลักษณ์ ที่ดีให้ กับ องค์กร ด้วย วิสัยทัศน์ ของเรา ที่ เห็น ถึง ความ สำคัญ เป็นอย่างยิ่ง ของ พื้นที่ สีเขียว ดังที่ บทความ ของ เรา ได้กล่าว ถึง ไว้ ทั้ง พื้นที่สีเขียวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้ถึง 20 % และ ไบโอฟิลเลีย (Biophilia) ทฤษฎีที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ


บริการ รับ ดูแลสวน SO GREEN เหมาะกับใคร?

บริการดูแลสวนจาก SO GREEN ของ เรา เหมาะ กับ นิติบุคคล (บริษัทเอกชน องค์กร หน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ) ที่ รัก และ มี ความต้องการ ใช้ บริการดูแลพื้นที่สีเขียวคุณภาพสูง อย่างยั่งยืน