บริการ ตัดต้นไม้ใหญ่

บริการ ตัดต้นไม้ใหญ่

ตัดต้นไม้ใหญ่ โค่น, ตัดแต่ง บริการโดย SO GREEN TREE CARE BY SIAMRAJATHANEE 

ปฏิบัติงาน โดยทีมงาน รุกขกร มืออาชีพ ที่ผ่านการอบรม และได้รับใบรับรอง พร้อมที่ปรึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทีม SO GREEN สามารถปฏิบัติงานได้ ทุกสภาพพื้นที่ แม้พื้นที่นั้นจะมีความเสี่ยง เรามีทีมประเมินหน้างานให้กับลูกค้า เราพร้อมและยินดีให้คำปรึกษาทุกปัญหาเรื่องของต้นไม้ ด้วยความชำนาญและได้มาตรฐานความ ปลอดภัย

SO GREEN เราได้รับมาตรฐาน ISO 14001:2015 เป็นมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ขององค์กร คำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อ สิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด

บริการ ตัดต้นไม้ จาก SO GREEN บริษัท สยามราชธานี จำกัด มหาชน มาตรฐาน ISO ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  

ที่ปรึกษาระดับประเทศ

“ครูต้นไม้” ครูต้อ ธราดล ทันด่วน ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการตัดต้นไม้ อย่างถูกหลักวิชาการ สามารถเชื่อมั่นได้เลยว่า ทีมรุกขกรของเรา สามารถสร้างทัศนียภาพ ที่เหมาะสม และ สร้างภาพลักษณ์ที่ดี ต่อองค์กรให้แก่คุณได้อย่างแน่นอน ทำความรู้จัก ครูต้อ มากขึ้น ที่ เรื่องราวของการดูแลต้นไม้เก่าแก่ที่มีอายุมากกว่า 300 ปี

ที่ปรึกษา รุกขกร
ครูต้อ ธราดล

รุขกร บุคคล สำคัญสำหรับต้นไม้ใหญ่ คือใคร?

รุกขกร (Arborist) หมอต้นไม้ (Tree Doctor) หรือ นักศัลยกรรมต้นไม้ใหญ่ (Tree Surgeon) คือ อาชีพที่ทำงานกับต้นไม้ โดยครอบคลุม ทั้งการให้คำปรึกษา การประเมิน การวางแผนการจัดการ การดูแลรักษา การตัดแต่ง การป้องกันต้นไม้ จากภัยต่างๆ อาทิ ภัยธรรมชาติ โรคพืช แมลง รวมไปถึงการโค่นต้นไม้ ด้วยเช่นกัน

รุกข แปลว่าต้นไม้ เช่นที่เรามักจะเจอคำว่า รุกขเทวดา

กร แปลว่า ผู้ทำ มักเจอตามหลังคำสมาส เช่น เกษตรกร, วิศวกร


บริการ ตัดแต่ง ต้นไม้ ด้วย รถกระเช้า

บริการ ตัดต้นไม้ พร้อมรถกระเช้า จาก SO GEEN ให้บริการ โดยทีมงานที่ผ่านการอบรมหลักสูตร 4 ผู้ ทุกคน (ผู้บังคับ ผู้ให้สัญญาณ ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้ควบคุม) ทำให้เรา สามารถตัดต้นไม้สูงได้ อย่างปลอดภัย

รายละเอียดเกี่ยวกับ รถกระเช้า

  • รถกระเช้า ขนาด 4 ล้อ  น้ำหนักรถ 4.5 ตัน
  • บูมกระเช้า ยื่นได้ 13 เมตร
  • รับน้ำหนัก ได้ถึง 200 Kg
  • รถผ่านการรับรอง มีใบ ปจ. (ใบตรวจรับรอง รถเครน หรือปั้นจั่นเคลื่อนที่ ตามกฎหมาย)
  • มีใบรับรองทุกคน ทีมรถกระเช้า ผ่านการอบรม 4 ผู้แล้ว

ภาพตัวอย่าง ตัดแต่ง ตัดต้นไม้ใหญ่ ด้วยรถกระเช้า


ที่ SO GREEN เรามี ความพร้อม ในการจัดการพื้นที่สีเขียว ทั้ง บุคคลากร และ อุปกรณ์

วิธีการรับงาน และดำเนินการ

ขั้นตอนที่ 2 ส่งภาพถ่ายต้นไม้ ที่เห็นสภาพแวดล้อมรอบๆ

1. ลูกค้า ถ่ายภาพต้นไม้ ที่ต้องการตัด หรือ ตัดแต่ง *โดยภาพถ่ายนั้น เป็นภาพมุมกว้าง ที่เห็นสภาพแวดล้อมรอบๆ ส่งภาพมาได้ทาง Line: @treecare (มีเครื่องหมาย@ด้วย)

ขั้นตอนที่ 2 ประเมินหน้างาน ตัดต้นไม้ใหญ่จริง

2. นัดวัน เพื่อ SO GREEN เข้าประเมินหน้างานจริง โดยทีมงาน เข้าดูหน้างาน เพื่อประเมินสภาพต้นไม้ ที่ต้องการตัดจริง สภาพแวดล้อม โดยรอบๆจริง และประเมินราคา จากรุกขกร

ขั้นตอนที่ 3 ลูกค้าพิจารณาใบเสนอราคา ตัดต้นไม้ใหญ่

3. หลังจากประเมิน หน้างานจริง แล้วนั้น ทีมงาน SO GREEN จะส่งใบเสนอราคา ให้ลูกค้า พิจารณา

ขั้นตอนที่ 4 SO GREEN เข้าปฏิบัติงาน  ตัดต้นไม้ใหญ่

4. เมื่อตกลงเรื่องราคาได้แล้ว SO GREEN จะทำการ นัดวันเข้าทำงาน โดยทีมงานรุกขกร ที่มีความชำนาญ ปฏิบัติงาน ได้อย่างรวดเร็ว และมีคุณภาพ

** ระยะเวลาการทำงาน ขึ้นอยู่กับ ลักษณะการตัด และสภาพหน้างานจริง พื้นที่ที่ให้บริการ 16 จังหวัดใกล้กับกรุงเทพและปริมณฑล

กรุงเทพ ฯ, สมุทรปราการ, จันทบุรี, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, นครนายก, นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานี, ระยอง, ราชบุรี, สมุทรสงคราม, สมุทรสาคร, สระบุรี, สุพรรณบุรี, และ อยุธยา

ผลงาน ตัดต้นไม้ใหญ่


เกล็ดความรู้ ตัดต้นไม้ใหญ่

รุกขกร คือ ผู้ทำรุกขกรรม

ในความเป็นจริงนั้น การจัดการ ต้นไม้ ให้สามารถ อยู่ร่วมกับมนุษย์ อย่างยั่งยืนได้นั้น ไม่สามารถตัดแต่ง เพียงอย่างเดียวได้ ต้องมีความรู้ และ เข้าใจว่าต้นไม้ เหมาะกับ สิ่งแวดล้อม แบบไหน รู้เรื่องโรค และ วิธีการรักษา การแก้ปัญหา อย่างไร ให้ต้นไม้ดำรงชีวิต และเติบโตต่อไป อย่างยั่งยืน และไม่สร้างความเดือดร้อน ให้กับชีวิต และทรัพย์สิน ของผู้คนโดยรอบ จากทั้งหมดนี้ รุกขกร จึงมีความสำคัญมาก ในการแก้ปัญหา เรื่องต้นไม้อย่างยั่งยืน

ทำไมต้อง ตัดต้นไม้ใหญ่ ด้วยรุกขกร? ผลเสียหากต้นไม้ไม่ได้ถูกตัดโดยรุกขกร ผู้เชี่ยวชาญ

หากจัดการ และดูแลต้นไม้ โดยขาดความรู้ จะส่งผลให้เกิดความเสียหาย เกิดขึ้นได้ ทั้งกับต้นไม้เอง และสิ่งแวดล้อมรอบๆต้นไม้ บางกรณี กว่าจะรู้ตัวว่าความเสียหายนั้นๆเกิดขึ้น ก็กินระยะเวลา ไปนานมากแล้ว เช่น การตัดแต่ง พุ่มใบต้นไม้ แบบผิดวิธี ทำให้ความสามารถ ในการผลิตอาหาร ด้วยการสังเคราะห์แสงหมดไป ต้นไม้จะเร่งดึงเอาพลังงานทั้งหมด มาสร้างพุ่มใบขึ้นมาใหม่ ทำให้ไม่มีพลังงานสำหรับ สร้างเยื่อเจริญราก และสร้างเนื้อเปลือกปิดแผล สำหรับป้องกันความเสียหาย จากโรค และแมลง จึงอาจส่งผลให้ต้นไม้ มีโอกาสป่วย หรือในกรณีร้ายแรงที่สุด อาจจะส่งผลให้ต้นไม้ตายได้เลย

เพราะฉะนั้น คุณควร ให้ทีมรุกขกรมืออาชีพจาก SO GREEN  ดูแลต้นไม้ให้คุณ

SO Green มีบริการเกี่ยวกับต้นไม้ใหญ่ ทั้งการดูแลรักษา ตัดต้นไม้ ใหญ่ การป้องกันต้นไม้จากภัยต่างๆ ทั้งภัยธรรมชาติ  และโรคพืช รวมไปถึงแมลง โดยทีมรุกขกรที่มีความเชี่ยวชาญ พร้อมอุปกรณ์ ส่งเสริมการปฏิบัติงาน มาตรฐานระดับสากล ประกอบกับ ประสบการณ์การทำงานด้านนี้ มากกว่า 30 ปี