ปัญหาต้นไม้ใหญ่จะหมดไป จ้างตัดต้นไม้ใหญ่โดยรุกขกรมืออาชีพ 

จ้างตัดต้นไม้ใหญ่โดยรุกขกรมืออาชีพ

ต้นไม้ใหญ่ต้องดูแลเป็นพิเศษ

ต้นไม้ในเมือง ถือว่าเป็นพื้นที่สีเขียวที่ต้องดูแลใส่ใจมากเป็นพิเศษ โดยเฉพาะต้นไม้ใหญ่ที่อยู่มาอย่างยาวนาน แต่ปัญหาการตัดต้นไม้ใหญ่ ก็คือการตัดต้นไม้ไม่ถูกวิธี ทำให้ต้นไม้ไม่ได้รับสารอาหารอย่างเต็มที่ และอาจทำให้โครงสร้างต้นไม้ภายในเสียหายจนไม่สามารถเติบโตได้ และทำให้ต้นไม้ใหญ่ต้องตายอย่างน่าเสียดาย ทั้งยังใช้พื้นที่กำจัดต้นไม้ใหญ่อีกด้วย 

รุกขกร ผู้เชี่ยวชาญเรื่องต้นไม้

แต่หากจ้างคนตัดต้นไม้ใหญ่ ที่มีความเชี่ยวชาญอย่าง “รุกขกร” มาช่วยดูแล และตัดต้นไม้อย่างถูกหลัก จะทำให้ต้นไม้ใหญ่ได้รับสารอาหารอย่างเต็มที่ ได้ร่มเงา ให้ต้นไม้แสนรักของคุณอยู่คู่กับสิ่งแวดล้อม โดยไม่มีผลกระทบต่อชุมชนและสังคม 

เพราะที่ SO GREEN เรามีบริการรับจ้างตัดต้นไม้ใหญ่ โดยรุกขกรมืออาชีพ ที่มีความรู้ความชำนาญการตัดต้นไม้ในเขตเมือง พร้อมตัดต้นไม้และให้คำแนะนำต่างๆ เกี่ยวกับการดูแลต้นไม้ใหญ่ เพราะพวกเขารู้วิธีการตัดต้นไม้ใหญ่ให้โครงสร้างต้นไม้ภายในมีสภาพดีดังเดิม และทำให้ต้นไม้สามารถสังเคราะห์แสงจากพืชเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ได้ ยิ่งเป็นช่วงหน้าฝนอย่างนี้แล้วต้นไม้ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ทุกครั้งก่อนตัดต้นไม้ จะคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมโดยรอบเสมอ เพื่อให้ทุกชีวิตทั้งต้นไม้และคนอยู่ร่วมกันอย่างราบรื่น  

นอกจากบริการตัดต้นไม้แล้ว ที่ SO GREEN ยังมีบริการดูแลสวนและรับออกแบบจัดสวน โดยทีมงานมืออาชีพที่จะคอยให้คำแนะนำ พัฒนามาตรฐานการให้บริการเพื่อให้ต้นไม้ของคุณสร้างคุณค่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อไป 

สนใจบริการรับจ้างตัดต้นไม้ใหญ่ ติดต่อได้ที่ 

โทร : 090-197-8512 / 0-2363-9300 ต่อ 3102 

LINE : @sogreen