SO GREEN การ์ดดีไม่มีตก

SO GREEN การ์ดดีไม่มีตก

เราห่วงใยและใส่ใจทั้งลูกค้าและต้นไม้เป็นอย่างดี พร้อมมาตรการป้องกัน Covid-19 อย่างเคร่งครัด โดยมีการตรวจคัดกรองพนักงานก่อนการปฏิบัติงานในทุกครั้ง พร้อมทั้งมีการกำชับการใส่หน้ากากอนามัยและล้างมือ รวมถึงการให้ความรู้เรื่องวิธีการป้องกันที่ถูกต้อง​

“SO GREEN ใส่ใจทุกความปลอดภัยของคุณ”​

——————————————————–

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการปรึกษาทีมผู้ชำนาญต้นไม้ใหญ่ติดต่อได้ที่

โทร : 092-274-1810

📲LINE : @treecare

#TreeCare #TreeCarebySIAMRAJATHANEE #SOGREEN #SO #SIAMRAJATHANEE #SimplifyYourLife