ต้นไม้นี้ดี อยู่แล้วเป็นมิตรกับเพื่อนบ้าน

หลายครั้งที่ต้นไม้กลายเป็นปัญหาระหว่างเรากับเพื่อนบ้าน เป็นธรรมดาที่ทุกคนล้วนต้องการพื้นที่สีเขียวในบ้าน เพื่อสร้างความผ่อนคลาย

SO GREEN

10 Mar 2021