โรครากเน่า โคนเน่า

ปัญหาที่มากับหน้าฝนที่มักจะพบกับต้นไม้คือ โรครากเน่า โคนเน่า ซึ่งโรคนี้เกิดจากเชื้อราได้หลายชนิด สาเหตุมาจาก น้ำชุ่มเกินไปแล้วเกิดน้ำขัง

SO GREEN

13 Aug 2020