ผลงานการตัดแต่งต้นไม้ โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย

โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยเห็นความสำคัญของความปลอดภัยของน้องๆ นักเรียน และคำนึงถึงภาพลักษณ์ของโรงเรียน จึงมอบหมายให้ SO GREEN ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ใหญ่เพื่อลดความเสี่ยงอุบัติเหตุจากการหักของกิ่งไม้ และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่สวยงามให้กับบริเวณโรงเรียน

ทีมงาน SO GREEN ของเราเชี่ยวชาญด้านการรุกขกรรมต้นไม้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ปรับทัศนียภาพให้กับโรงเรียนได้อย่างสวยงามและเหมาะสม ลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อความปลอดภัยของน้องๆ นักเรียน คุณครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยทุกท่าน

ผลงานการตัดแต่งต้นไม้ตามหลักวิชาการ โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย

สนใจใช้บริการสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทร : 090-197-8518

📲 LINE : @treecare